Institutionen för fysik och astronomi

Utbildning: Upprop Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Datum: 23 augusti, kl. 10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen (Å10101)
  • Kontaktperson: Jannika Chronholm-Andersson, Johan Larsson och Elke Täuber
  • Utbildning