Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik passar dig som vill ha en bred civilingenjörsutbildning med bra grundkunskaper och stor frihet att välja yrkesbana. Efter examen har du goda möjligheter att arbeta i industrin, som utvecklare eller projektledare, men också att välja en forskarbana. De tre inriktningarna ger möjlighet till specialisering inom områden som är kopplat till de stora samhällsutmaningarna.

Om programmet

Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas. De finns på alla stora teknik- och konsultföretag och på universiteten och kan till exempel arbeta med att utveckla styrsystem, som idag finns i alla våra vardagliga apparater, analysera stora datamängder från klimatforskning, utveckla material med specialiserade egenskaper, eller arbeta med förnybar energi.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala ger dig först grunderna inom alla fysikens grenar, från mekanik och elektromagnetism till kvantmekanik, mätteknik, elektronik och de beräkningsmetoder som du behöver för att förstå och tillämpa teorierna. Praktiska kurser och projekt ger dig också möjlighet att lära dig grunderna i elektrisk och mekanisk konstruktionsteknik och robotteknik.

Programmet har tre inriktningar:

Tillämpad fysik
Det här är inriktningen för dig som gillar alla typer av fysik. För att lösa tillämpningarna har den tekniska fysikern en bra bas att både se till bredden och förstå problemen på djupet. Exempel på tillämpningar är förnybar energi, som till exempel solceller och vindkraft och medicinsk teknik. Det går också att göra en mer teoretisk fördjupning i fysik inom denna inriktning.
 
Beräkningsteknik
Kurserna inom inriktningen beräkningsteknik ger dig möjlighet att ställa upp modeller för att göra beräkningar och simuleringar inom så vitt skilda områden som stora mängder klimatdata, materialegenskaper, radioaktiv strålbehandling, med mera. Du får bland annat lära dig programmering, beräkningstekniker, bildanalys och artificiell intelligens.
 
Inbyggda system
Inriktningen inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik går fort och har revolutionerat området för "smarta" tekniklösningar. Snart finns inbyggda system i alla våra vardagliga ting från telefoner till kylskåp och träningskläder. Tekniska fysikers kombinationer av kompetenser ger unika möjligheter att både förstå begränsningarna och vidareutveckla systemen.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Under de första tre åren bygger du en stadig grund i matematik, klassisk fysik, elektroteknik och datavetenskap. Du får tränga in i flera områden inom fysiken vilket ger dig bred kompetens inför valet av inriktning. Denna gedigna kompetens gör att tekniska fysiker är väl förberedda att använda sina kunskaper i nya situationer.

Ämnen som företagsekonomi och även praktiska kurser förbereder dig för arbetslivet redan från start och lär dig civilingenjörens roll. I programmet varvas traditionell undervisning med föreläsningar och lektioner med olika typer av projektkurser som innehåller presentationer och rapporter. Många studenter väljer att studera tillsammans i grupp även i teoretiska ämnen och Ångströmlaboratoriet sjuder av studentaktivitet under dagarna.
 
Inför fjärde året kan du välja mellan de tre inriktningarna:

  • tillämpad fysik
  • beräkningsteknik
  • inbyggda system
Du börjar nu specialisera dig, men fortsätter samtidigt bredda din kompetens. Varje inriktning har flera undergrenar som ger unika specialistkunskaper. I praktiken kan du utforma en unik och efterfrågad kompetens i din examen.
 
Möt en student som berättar om programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

En civilingenjör förväntas kunna hålla många bollar i luften och anpassa sig till nya situationer. Detta krävs också under utbildningen då du oftast läser tre kurser parallellt.
 
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledda laborationer, samt projekt med handledning.
 
Examination på de olika kurserna sker oftast genom inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftliga tentamen. I flera av kurserna erbjuds så kallade duggor, som ger dig möjlighet att testa dina kunskaper kontinuerligt under kursens gång. En dugga kan ge poäng att ta med till tentamen.
 
Du möter en kompetent lärarkår där de flesta är aktiva forskare, många med bakgrund som tekniska fysiker. Efter examen får du behörighet att forska inom fysik, matematik, data och olika teknikområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du använder dina kunskaper på en större, självständig arbetsuppgift.
 
Institutioner, näringsliv och forskningsinstitut bidrar med förslag på uppgift, handledning och utrustning. Examensarbetet leder i många fall till en första anställning eller en forskarutbildning.

Teknisk fysik har en aktiv studentförening som är med och påverkar och övervakar utbildningens kvalitet.

Studera utomlands

Det finns stora möjligheter att studera i Nordamerika, Europa, Asien eller Oceanien under en termin eller ett läsår. I de flesta fall kan kurser du läser under utbytestiden tillgodoräknas mot obligatoriska eller valbara kurser om de är likvärdiga till innehållet. Det finns stipendier att söka för utbytesprogram och Uppsala universitet har avtal med ett stort antal universitet runt om i världen.

Karriär

Kombinationen av spetskompetens och bred teknisk överblick gör civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik till en eftertraktad utbildning på arbetsmarknaden. Som civilingenjör i teknisk fysik kan du arbeta för företag med teknisk verksamhet inom exempelvis forskning och utveckling, vid forskningsinstitut eller inom industri. Andra väljer att starta egna företag, eller att undervisa på universitet och högskolor.
 
Utbildningen i Uppsala är internationellt gångbar vilket ger dig goda möjligheter till jobb utomlands. Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas.
 
I Uppsalaområdet finns flera verksamheter inom företag och även sjukhusområdet som har forskning med koppling till teknisk fysik, till exempel protonstråleterapi, robotmekanik, signalbehandling och telekom. Här finns även forskning om energi från vågor, vind, sol, fission och fusion.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Erik Zeitler, Klarna
Erik Zeitler har en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och har disputerat i databasteknik. Idag jobbar han på Klarna som toppar listan över de snabbast växande teknikbolagen i Sverige. 2012 började han bygga upp Uppsalakontoret som senior mjukvaruutvecklare och strategisk rådgivare i Klarnas tekniska styrelsenämnd: 
- I mitt team är vi ett tiotal personer, de flesta utvecklare. Andra är datavetare eller lagringsexperter inom datainfrastruktur. Som teknisk ledare förväntas jag ta initiativ när det ska byggas nya grejer och staka ut vägen, "så här gör vi". Det kan vara allt från att ta in en ny datakälla och lista ut hur vi ska bygga in den i den befintliga infrastrukturen. Förutom att ta fram tekniska visioner och strategier är jag även handledare för ex-jobbare inom databearbetning - sådana studenter efterlyser vi hela tiden!

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1507 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

Telefon: 018-471 30 03

Studievägledare Moses Högback studievagledare-F@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 30 02

Eric Sönnert studievagledare-F@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 30 15, 070-167 90 85