Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

Nordiska Fysikdagarna 4-6 aug 2021

Den 4-6 augusti 2021 arrangeras de Nordiska Fysikdagarna, som är en konferens med ett brett program inom fysik med vetenskapliga och populärvetenskapliga föredrag. Konferensen samlar unga och seniora fysiker inom olika forskningsområden från de nordiska länderna och vänder sig till forskare, lärare och doktorander. Under konferensen finns det möjlighet att lyssna och diskutera med experter inom olika fält. 

Nordiska Fysikdagarna arrangeras gemensamt av de Nordiska Fysikersamfunden och hålls vanligtvis vartannat år i ett av de nordiska länderna. Bland talarna finns bland annat:

  • Michel Mayor, Nobelpristagare i fysik 2019, Geneva University, Schweiz
  • William Phillips, Nobelpristagare i fysik 1997
  • Petra Rudolf, EPS Vice-President, University of Groningen, Nederländerna

I samband med konferensen kommer en ny historisk plats kopplat till fysikområdet, en så kallad EPS Historic Site, tillägnad Anders Jonas Ångström invigas. 

Läs mer om de Nordiska Fysikdagarna
Populärvetenskaplig föreläsning med Nobelpristagare Michel Mayor
Populärvetenskaplig föreläsning med Nobelpristagare William Phillips
Invigning av EPS Historic Site

Senast uppdaterad: 2021-07-28