Utbildning: Repetitionskurs Mekanik II

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å80109
  • Lecturer: Li Caldeira Balkeståhl
  • Organiser: Insttutionen för fysik och astronomi
  • Contact person: Li Caldeira Balkeståhl
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Kurserna ges veckorna innan omtentamenstillfällena.

Mekanik II

Repetitionskursen ges 14 juni samt 14-20 augusti, med tentamen 21 augusti, och innehåller repetition av:

- Mekanik II, 1FA102
- Mekanik KF del 2 1FA602

Lärare: Li Caldeira Balkeståhl

Schema Mekanik II

Anmälan till repetitionskursen i Mekanik II

Anmälan till omtentamen görs i Studentportalen, där du också hittar information om tid och plats för tentamen.