Samverkan: Crash course i årets naturvetenskapliga Nobelpris

  • Date: –19:00
  • Location: Kulturhuset Stockholm och on-line
  • Lecturer: Sara Snogerup Linse, Ulf Danielsson och Anna Wedell.
  • Website
  • Organiser: Kulturhuset Stockholm
  • Contact person: Ulf Danielsson
  • Föreläsning