Om avdelningen för fysikens didaktik

Avdelningsföreståndare: Cedric Linder, 018-471 3539

Adresser

Postadress
Institutionen för fysik och astronomi
Fysikens didaktik
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1 
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 

Leveransadress
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala 

Växel
018-471 0000

Fax
018-471 3524