Om avdelningen för fysikens didaktik

Avdelningsföreståndare: Cedric Linder, 018-471 3539

Adresser

Postadress

Institutionen för fysik och astronomi
Fysikens didaktik
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Leveransadress

Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Växel

018-471 0000

Fax

018-471 3524

Senast uppdaterad: 2021-11-26