Pågående forskning

Våra intresseområden inkluderar undersökning av undervisning och lärande i fysik från olika perspektiv:

 • Representationernas roll i fysikens didaktik
  Hur kan de olika semiotiska resurssystemen vi använder i fysik samordnas och förstås för att förbättra undervisning och lärande i fysik?
 • Förståelse av fysikaliska fenomen
  Hur konstruerar studenter sin förståelse av fysikaliska fenomen och hur kan upplevelser av lärande konstrueras för att skapa det avsedda lärandet?
   
 • Komplexitetstänkande i fysikutbildning
  Hur kan komplexa system av undervisning och lärande användas för att modellera och förstå fysikundervisning?
   
 • Förståelse av fysikundervisning och fysiklärarutbildning på nya sätt
  Hur kan upplevelser av fysikundervisning och fysiklärarutbildning förbättras?

Läs mer om intresseområden i fysikens didaktik på de engelska sidorna.

Senast uppdaterad: 2021-11-26