Populärvetenskaplig Presentation

Avdelningen för fysikens didaktik är en av de åtta forskningsavdelningarna vid Uppsala universitets institution för fysik och astronomi. Vi syftar till att förbättra undervisning och lärande i fysik genom att systematiskt undersöka lärandeupplevelser av fysik. Vi utforskar sådana frågor som hur kunskap kan spridas på mer produktiva sätt, och de effekter som sociala och kulturella praktiker har på lärande och hur dessa förmedlas. I vår forskning fokuserar vi huvudsakligen på fysikutbildning på grundläggande universitetsnivå, men exkluderar inte andra undervisningsnivåer.

Vi tror att forskning och förändring av undervisning går hand i hand med att skapa ett undervisningsklimat som bygger på skicklighet, kunnighet och tankfullhet, och som bygger på en kombination av sund praktisk och vetenskaplig kunskap. Emellertid är det inte en enkel uppgift att göra vetenskapliga anspråk om vad som utgör god undervisning och vilka faktorer som är viktiga för att göra lärande både meningsfullt och möjligt. Detta beror på att alla utbildningssystem väsentligen är komplexa system. Exempelvis behövs noggranna överväganden också när vi försöker förstå varför studenter inte fullföljer sina utbildningsprogram. Därför använder vi ofta komplexitetsteori och derivat därav i vår forskning.

Det som skiljer fysikens didaktik (eng. Physics Education Research (PER)) från allmän didaktikforskning är att den är starkt disciplinbaserad. Trots detta fokus på fysik integrerar vår forskning fysik, undervisning och praktiska kunskaper om undervisning. Dessa strålar samman i intressanta och tillämpbara forskningsfrågor, lämpliga forskningsmetoder och rigorös vetenskaplig analys som skapar tolkningar vilka kan leda framtida undervisningspraktiker.

Våra medarbetare i media

Vi tar värmekameror in i klassrummet
Tillsammans med FLIR Systems, ett företag som tillverkar värmekameror, har vi deltagit i att ta fram en video som visar hur tekniken kan användas i utbildning, med sikte på undervisning i skolan. Jesper Haglund.

Gör det osynliga synligt
Jesper Haglund med flera.
”Med hjälp av värmekameror framträder lejonen på Serengeti tydligt på kilometers håll i natten på BBC:s senaste filmer och läckande fjärrvärmeledningar kan numera upptäckas från helikopter. Det kan låta som science fiction, men den snabba teknikutvecklingen inom detta område gör att vi nu kan ’göra det osynliga synligt’ även i det naturvetenskapliga klassrummet.”
Artikel i internet-tidskriften Venue: tanke- och kunskapsutbyte av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

Increase of study success starts in the classroom
Jonas Forsman.
Studenters studieframgångar kan modelleras som ett komplext system. Detta är ett nytt och spännande fält i didaktisk forskning. Preliminära resultat visar att effekter på studenternas poängskörd kan påverkas indirekt genom att studenternas studieerfarenheter förändras.
Artikel i bloggen: Studiesucces / Hoger Onderwijs University of Leiden.

Långsammare undervisning på engelska (öppnas i nytt fönster)
Vad hander när man undervisar svenska fysikstudenter på engelska?
John Airey presenterade sina forskningsresultat på KTH, Stockholm.

Lär för din framtid – så lyckas du med högskolestudier. Studentlitteratur. Jannika Andersson Chronholm och Staffan Andersson.
”Den här boken har vi skrivit för dig som funderar kring högre utbildning. Vi skrev den för att vi också funderar kring det och har gjort det rätt länge. Under många år har vi pratat med studenter, lärare och andra som också funderat. Många av dem har bett oss att skriva en bok. Kanske var det inte just den här, men det här är vad det blev. Vi hoppas den ska hjälpa dig längs vägen mot din framtid. Oavsett vad den framtiden kommer att innehålla.”

Sinnrikt: En nyfiken bok om våra sinnen. Universitetstryckeriet, Uppsala. Staffan Andersson och Jannika Andersson Chronholm.
Det är roligt att vara nyfiken!
Med sinnenas hjälp upplever vi den fantastiska världen omkring oss. Även om vi ständigt använder våra sinnen glömmer vi ofta bort dem. Vi tar dem för givna. Den här boken handlar om dina sinnen. Med hjälp av olika upplevelser får du utforska dem och lära dig mer om hur de fungerar.