Populärvetenskaplig Presentation

Avdelningen för fysikens didaktik är en av forskningsavdelningarna vid Uppsala universitets institution för fysik och astronomi. Vi syftar till att förbättra undervisning och lärande i fysik genom att systematiskt undersöka lärandeupplevelser av fysik. Vi utforskar sådana frågor som hur kunskap kan spridas på mer produktiva sätt, och de effekter som sociala och kulturella praktiker har på lärande och hur dessa förmedlas. I vår forskning fokuserar vi huvudsakligen på fysikutbildning på grundläggande universitetsnivå, men exkluderar inte andra undervisningsnivåer.

Vi tror att forskning och förändring av undervisning går hand i hand med att skapa ett undervisningsklimat som bygger på skicklighet, kunnighet och tankfullhet, och som bygger på en kombination av sund praktisk och vetenskaplig kunskap. Emellertid är det inte en enkel uppgift att göra vetenskapliga anspråk om vad som utgör god undervisning och vilka faktorer som är viktiga för att göra lärande både meningsfullt och möjligt. Detta beror på att alla utbildningssystem väsentligen är komplexa system. Exempelvis behövs noggranna överväganden också när vi försöker förstå varför studenter inte fullföljer sina utbildningsprogram. Därför använder vi ofta komplexitetsteori och derivat därav i vår forskning.

Det som skiljer fysikens didaktik (eng. Physics Education Research (PER)) från allmän didaktikforskning är att den är starkt disciplinbaserad. Trots detta fokus på fysik integrerar vår forskning fysik, undervisning och praktiska kunskaper om undervisning. Dessa strålar samman i intressanta och tillämpbara forskningsfrågor, lämpliga forskningsmetoder och rigorös vetenskaplig analys som skapar tolkningar vilka kan leda framtida undervisningspraktiker.

Senast uppdaterad: 2021-08-18