Licentiatseminarium: Magnetic fields of cool stars from near-infrared spectropolarimetry

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80121
  • Föreläsare: Alexis Lavail
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Sofia Ramstedt
  • Licentiatseminarium