Med koll på fysiken

Olof Karis
Olof Karis. Foto: Camilla Thulin

Redan som liten funderade han över varför stenar såg ut som de gjorde och ville bli geofysiker. I tonåren trodde han att han skulle bli teoretisk fysiker. Sedan den 1 september 2015 är Olof Karis, eller Charlie som han kallas, prefekt för institutionen för fysik och astronomi.

En av de saker som lockade Charlie att bli prefekt för institutionen för fysik i Uppsala var hans intresse för människor och grupprocesser. Det är också intresset för andra människor som han ser som sin största tillgång i egenskap av prefekt.

– Det roligaste med att vara prefekt är nog att jag får ta del av institutionens människor och deras framgångar. Det är spännande att ena stunden kunna gratulera en kollega till en framgång och i nästa ögonblick ha ett coachande samtal med någon som till exempel inte fått ett anslag, för att prata om hur vi går vidare därifrån. Om jag då lyckas få den senare kollegan att till slut känna att ”Det var ju inte kul att inte få det där anslaget, men nu känner jag mig stärkt och vill ta nya tag”, så känner jag att jag har fyllt en viktig funktion.

Charlies intresse för naturvetenskap kom tidigt. Redan som barn började han fundera över varför stenar såg ut som de gjorde, kanske mycket på grund av att hans far var geolog. På högstadiet var det fysik, men även delvis kemi, som stod i fokus för hans intresse.

– Just då var det ett medialt intresse för kvantmekanik och de stora experiment som genomfördes vid anläggningar som CERN. I tonåren tyckte jag att det var coolt med ekvationer. I gymnasiet trodde jag att jag skulle bli en teoretisk fysiker. Det var antagligen en inte helt unik tanke bland ungdomar just då.

Intresset för fysik höll i sig. Efter sin grundutbildning vid Uppsala universitet på fysik-kemilinjen, som var det första masterprogrammet inom fysik och kemi i Sverige, disputerade Charlie. Därefter trodde han att han var färdig med akademin och återvände till försvaret, där han tidigare hade gjort sin värnplikt och även arbetat som kompanichef under några år. Han kom nu tillbaka som civilist och arbetade med rent teknisk forskning inom mobil kommunikation.

Han märkte dock att han hade svårt att hålla sig borta från akademin och efter två år återvände han. Det som fick honom att lämna försvaret var synen på vad som styrde verksamheten, som skiljde sig från akademin.

– Det jag upptäckte när jag jobbade utanför akademin var att ekonomiska överväganden och ’time-to-market’ alltid var styrande. ’Good enough’ var ledstjärnan utanför akademin. Inom akademin utgår vi istället i varje ögonblick från var vi står och frågar oss – vart ska vi nu? Frågan formuleras utgående från den kunskap vi har just för ögonblicket i någon mening. Vi strävar alltid vidare. Det tar aldrig slut.

Han kom tillbaka som forskare till Uppsala universitet och är sedan 2011 professor vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik. Sedan september 2015 är han prefekt på 60 procent och forskar på 40 procent.

– Min forskning handlar om grundläggande förståelse av magnetiska egenskaper och hur man kan manipulera dessa. Vi vill förstå varför ett material har vissa speciella egenskaper. När man tror sig förstå hur det hänger ihop kan man börja förändra materialet och se om man kan ge det ännu bättre egenskaper.

Han tycker att det är stimulerande att det ofta går att omsätta grundforskningens resultat i tillämpningar.

– Det är ett roligt område. Det går relativt fort att omsätta ett resultat från den vetenskapliga rapporten till en produkt. Det finns flera exempel inom denna forskning där en grundläggande upptäckt förändrar hur man till exempel tillverkar en magnetisk sensor så att marknaden är helt förändrad på tre år.

En stor anledning till att Charlie valde att bli prefekt var att han såg en spännande utmaning i att förhålla sig till de förändringar som sker i samhället och som kan komma att få stor inverkan på institutionens verksamhet. Han ser även att interna förändringar kommer ha stor inverkan på institutionen de kommande åren.

– Vi står inför en rad pensioneringar av nyckelpersoner vid institutionen. Detta kommer med nödvändighet betyda att vi tvingas genomföra förändringar och identifiera nya inriktningar för vår verksamhet. Jag har dock ett stort förtroende för institutionens medarbetare och jag tror att vi inom fem år har utvecklats till en ännu mer framgångsrik fysikinstitution.

Camilla Thulin

Fakta

Livsåskådning?
Ingen kommer att lösa dina problem om du inte själv är benägen att ta tag i dem. Du har själv ansvaret.

Ålder?
51.

Var bor du?
I Vilan, Uppsala.

Titel?
Professor, och prefekt för institutionen för fysik och astronomi.

Mest stolt över?
Att vara en lyckligt gift, positiv, nöjd och glad människa, 51 år gammal som redan är morfar.

Kontakt
Senast uppdaterad: 2021-12-14