Forskningsfinansiering

European Research Council

ERC Starting Grants 2019

ERC Starting Grants 2018

ERC Starting Grants 2017

ERC Starting Grants 2015​


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011


Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling 2017


Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2018

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017


Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2018


Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016


Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik

Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2017


Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018


Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forsknings rambidrag till instrument-, teknik- och metodutveckling 2018

SSF – Material för energitillämpningar 2018


Energimyndigheten

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017