Carl Tryggers Stiftelse

Carl Tryggers-bidrag 2021

Huvudsökande: Martin Sahlén, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: ca 800 000 kr över två år, projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok samt drift för forskningsprojektet i sammanfattningen

Projektbeskrivning


Projekttitel: Deep-learning trigger system for high-energy neutrinos
Huvudsökande: Christian Glaser, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 600 000 kr över två år


Projekttitel: A long life of Heavy Neutral Leptons: from the LHC to the FCC
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez-Suarez, avdelningen för högenergifysik


Huvudsökande: Petra Jönsson, avdelningen för materialfysik


Projekttitel: Topologi och dynamik i magnetiska metamaterial
Huvudsökande: Vassilios Kapaklis, avdelningen för materialfysik


Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik
Projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok


Läs mer om Carl Tryggers Stiftelse

Senast uppdaterad: 2022-04-05