Formas

Ultrathin flexible materials for a battery-less, sustainable, and environment friendly smart society

Projekttitel: Ultrathin flexible materials for a battery-less, sustainable, and environment friendly smart society
Huvudsökande: Venkata Kamalakar Mutta, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 2 999 755 SEK

Venkata Kamalakar Mutta