Populärvetenskaplig presentation: Grid

När elkraften började tas i bruk för något sekel sedan fick varje förbrukare ha sin egen generator eller elverk. Det var dyrt och föga driftsäkert. När elkraften så småningom blev en resurs i allmänt bruk och stora kraftstationer byggdes långt från förbrukarna kopplades elverk och förbrukare ihop i ett omfattande nät – elnätet. Produktion och distribution kunde fördelas efter vad förbrukarna behövde i varje stund.

På liknande sätt sker nu utvecklingen av datorberäkningskraft. Verksamheter som kräver mycket datorkraft – stora experiment inom partikelfysiken, biokemiska molekylberäkningar, meteorologiska modellberäkningar – behöver inte längre nödvändigtvis skaffa var sina egna superdatorer. Beräkningskraften i en mängd datacentraler kopplas ihop i nätverk och brukarna får tillgång till de beräkningar de behöver.