Populärvetenskaplig presentation

Föremålen i vår omgivning, såsom till exempel kroppsceller, fönsterglas, datorer och batterier är avsedda för olika användningsområden. Alla dessa föremål är uppbyggda av mer eller mindre samma atomer. Inom materialteori utgår vi från atomer och konstruerar material med hjälp av framförallt kvantteorin. Målet med vår forskning inom materialteori är:

  • att förstå ett materials egenskaper
  • att förutsäga nya egenskaper
  • att konstruera nya material med önskade egenskaper
  • att utveckla själva teorin som gör det möjligt att beräkna materialegenskaper.

Våra forskningsprojekt är oftast både av grundforskningskaraktär (nyfikenhetsforskning) och av tvärvetenskaplig karaktär. Eftersom vi studerar egenskaper av verkliga föremål är tillämpningsaspekten av våra forskningsprojekt stor, men det är generellt inte tillämpningarna som motiverar oss forskare. Vårt största mål är att konstruera material med hittills oanade, nya egenskaper som underlättar det framtida livet på jorden.

Senast uppdaterad: 2021-06-18