Miljö- och energiapplikationer

Vår framtid hänger på förnybar energi och en ren miljö.

Några av de stora utmaningarna som mänskligheten står inför är relaterade till energi och miljö. Vi siktar mot att utarbeta en fundamental förståelse för nyckelprocesser kopplade till energiomvandling och lagring på atomnivå, såväl som deras miljörelaterade konsekvenser. En stor del av forskningen avser studier av komplexa gränssnitt, och vår huvudsakliga röntgenbaserade forskning inkluderar:

  • Fotokatalys för bränsleproduktion från solljus.
  • Solcellsmaterial för ökad omvandlingseffektivitet.
  • Batterimaterial för effektiviserad energilagring.
  • Vattenhaltiga och atmosfäriska aerosolytor för förbättrade förutsägelser gällande klimat.

Forskningsområden

  • Heterogen katalys mot energilagring: förståelse på atomärnivå av kemisk bindning
  • Foton-till-elektron energiomvandling i nästa generation solceller: energianpassning och laddningsöverföringsdynamik
  • Li-jon-batterier och bortom det: gränssnittskarakterisering för ökad förståelse och vidare utveckling
  • Atmosfärfysik

Kontakt