Kemisk och biomolekylär fysik

Atomer är byggstenarna för vår vardagliga värld. De kombineras för att forma diverse olika system, såsom små molekyler, stora biomolekyler, kluster och vätskor. De makroskopiska egenskaperna för dessa atombaserade system resulterar från den mikroskopiska elektronstrukturen och -dynamiken, vilka vi undersöker med toppmoderna ljuskällor som röntgenfrielektronlasrar, fjärde generationens synkrotroner och HHG-källor. Vi såväl använder som utvecklar dessa tekniker för att förstå och kontrollera den atomära strukturen och elektrondynamiken som avgör de makroskopiska egenskaperna.

Lista över medarbetare

Molekyler – Från atomer och molekyler till kluster och biomolekyler

 • Molekylär Dynamik & Struktur
  Med ”diffraction before destruction” som målsättning studerar vi strålskada och icke-termisk uppvärmning inducerade av röntgenfrielektronlasrar i biologiska material.

 • Kluster
  Vi studerar den generella utvecklingen av elektron- och geometrisk struktur från den isolerade atomen till det oändliga fasta ämnet.

Vätskor – Från grunderna till molekylär miljövetenskap

 • Delokaliseringsdynamik hos laddningar
  Vi studerar processer såsom intermolekylära Coulombsönderfall mellan lösta ämnen och vatten på tidsskalor som sträcker sig från mindre än en till hundratals femtosekunder.

 • Molekylär miljövetenskap
  Vi studerar den kemiska fysiken hos vattenhaltiga system och undersöker noggrant utformade modellsystem för att förstå naturliga och antropogena processer i biosfären, speciellt i anslutning till atmosfäriska aerosoler.

Medarbetare

Olle Björneholmprofessor
Carl Calemanforskare
Victor Ekholm, doktorand
Geethanjali Gopakumar, doktorand
Olof Jönsson, doktorand
Melanie Muckeforskare
Maria Novella Piancastelliprofessor
Davide Ragazzon, postdoktor
Jan-Erik Rubenssonprofessor
Clara Saak, doktorand
Matthew Salter, forskare
Anders Sandellprofessor
Hans Siegbahnseniorprofessor
Robert Stefanuikforskare
Johan Söderströmbitr. lektor
Nicusor Timneanuforskare
Isaak Ungerpostdoktor
Josephina Werner, forskare
Christofer Östlin, doktorand

Senast uppdaterad: 2021-11-29