Medarbetare

Nedan kan ni hitta en lista över medlemmarna av vår avdelning och all kontaktinformation, länkar till Universitetskatalogen eller personliga hemsidor. Ni kan också hitta en lista över alla tidigare anställda.


FAKULTET

Ulf Danielsson
Professor
Publications
Personal WebPage

ulf.danielsson@physics.uu.se
Kontor: 92132;
Telefon: +4618 471 3299;

Joseph Minahan
Professor
Publications
Personal WebPage

joseph.minahan@physics.uu.se
Kontor: 92423;
Telefon: +4618 471 3291;

Maxim Zabzine
Professor (Head of Division)
Publications
Personal WebPage

maxim.zabzine@physics.uu.se
Kontor: 92426;
Telefon: +4618 471 3247;

Ulf Lindström
Professor Emeritus
Publications

ulf.lindstrom@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon: +4618 471 3298;

Staffan Yngve
Professor Emeritus
Publications

staffan.yngve@physics.uu.se
Kontor: 
Telefon: +4618 471 3240;

Agnese Bissi
Associate Professor
Publications

agnese.bissi@physics.uu.se
Kontor: 92127;
Telefon:

Michele Del Zotto
Associate Professor
(joint with math department)
Publications

michele.delzotto@math.uu.se
Kontor: 64116;
Telefon:

Guido Festuccia
Associate Professor
Publications

guido.festuccia@physics.uu.se
Kontor: 92421;
Telefon:

Lisa Freyhult
Associate Professor
Publications

lisa.freyhult@physics.uu.se
Kontor: 92130;
Telefon: +4618 471 3297;

Henrik Johansson
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

henrik.johansson@physics.uu.se
Kontor: 92403;
Telefon: +4618 471 3243;

Jian Qiu
Associate Professor
(joint with math department)
Publications

jian.qiu@math.uu.se
Kontor: 14239;
Telefon: +4618 471 7625;

Oliver Schlotterer
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

oliver.schlotterer@physics.uu.se
Kontor: 92401;
Telefon:

Dmytro Volin
Associate Professor
Publications
Personal WebPage

dmytro.volin@physics.uu.se
Kontor: 92424;
Telefon:

Marco Chiodaroli
Assistant Professor
Publications

marco.chiodaroli@physics.uu.se
Kontor: 92416;
Telefon:

Magdalena Larfors
Assistant Professor
Publications

magdalena.larfors@physics.uu.se
Kontor: 92420;
Telefon: +4618 471 3296;

Thomas Van Riet
Assistant Professor (Guest)
Publications

thomas.vanriet@kuleuven.be
Kontor: 92105;
Telefon: 


POSTDOCS

Arash Arabi Ardehali
Kontor: 92129;
Telefon:
ardehali@physics.uu.se
Publications

Luca Cassia
Kontor: 92122;
Telefon:
luca.cassia@physics.uu.se
Publications

Parijat Dey
Kontor: 92123;
Telefon:
parijat.dey@physics.uu.se
Publications

Alexander Edison
Kontor: 92102;
Telefon: +4618 471 3242;
alexander.edison@physics.uu.se
Publications

Emtinan Elkhidir
Kontor: 92107;
Telefon:
emtinan.osman@physics.uu.se
Publications

Max Guillen
Kontor: 92102;
Telefon:
max.guillen@physics.uu.se
Publications

Tobias Hansen
Kontor: 92114;
Telefon:
tobias.hansen@physics.uu.se
Publications

Martijn Hidding
Kontor: 92129;
Telefon:
martijn.hidding@physics.uu.se
Publications

Yongchao Lu
Kontor: 92418;
Telefon:
yongchao.lu@physics.uu.se
Publications

Andrea Manenti
Kontor: 92114;
Telefon: 
andrea.manenti@physics.uu.se
Publications

Usman Naseer
Kontor: 92126;
Telefon: +4618 471 5955;
usman.naseer@physics.uu.se
Publications

Paul-Konstantin Oehlmann
Kontor: 92104;
Telefon:
paul-konstantin.oehlmann@physics.uu.se
Publications

Rodolfo Panerai
Kontor: 92124;
Telefon:
rodolfo.panerai@physics.uu.se
Publications

Nicolo Piazzalunga
Kontor: 92125;
Telefon:
nicolo.piazzalunga@physics.uu.se
Publications

Vladimir Procházka
Kontor: 92419;
Telefon:
vladimir.prochazka@physics.uu.se
Publications

Marjorie Schillo
Kontor: 92415;
Telefon: +4618 471 5955;
marjorie.schillo@physics.uu.se
Publications

Bram Verbeek
Kontor: 92103;
Telefon: +4618 471 3242;
bram.verbeek@physics.uu.se
Publications

Zhewei Yin
Kontor: 92107;
Telefon:
zhewei.yin@physics.uu.se
Publications


PH.D. STUDENTS

Maor Ben-Shahar
Kontor: 92409;
Telefon: 
benshahar.maor@physics.uu.se
Publications

Lucile Cangemi
Kontor: 92409;
Telefon:
lucile.cangemi@physics.uu.se

Simon Ekhammar
Kontor: 92113;
Telefon: 
simon.ekhammar@physics.uu.se

Giulia Fardelli
Kontor: 92410;
Telefon:
giulia.fardelli@physics.uu.se
Publications

Lucia Garozzo
Kontor: 92404;
Telefon: 
lucia.garozzo@physics.uu.se
Publications

Suvendu Giri
Kontor: 92101;
Telefon: 
suvendu.giri@physics.uu.se
Publications

Anastasios Gorantis
Kontor: 92101;
Telefon: 
anastasios.gorantis@physics.uu.se
Publications

Rebecca Lodin
Kontor: 92407;
Telefon: 
rebecca.lodin@physics.uu.se
Publications

Matthew Magill
Kontor: 92111;
Telefon:
matthew.magill@physics.uu.se
Publications

Roman Mauch
Kontor: 92101;
Telefon:
roman.mauch@physics.uu.se

Daniel Panizo Pérez
Kontor: 92101;
Telefon:
daniel.panizo@physics.uu.se

Paolo Pichini
Kontor: 92404;
Telefon: 
paolo.pichini@physics.uu.se

Konstantina Polydorou
Kontor: 92407;
Telefon:
konstantina.polydorou@physics.uu.se
Publications

Carlos Gustavo Rodriguez Fernandez
Kontor: 92406;
Telefon: 
carlos.rodriguez@physics.uu.se

Lorenzo Ruggeri
Kontor: 92410;
Telefon: 
lorenzo.ruggeri@physics.uu.se
Publications

Robin Schneider
Kontor: 92111;
Telefon:
robin.schneider@physics.uu.se
Publications

Alexander Hans Peter Söderberg
Kontor: 92406;
Telefon: 
alexander.soderberg@physics.uu.se
Publications

Charles Thull
Kontor: 92113
Telefon: 
charles.thull@physics.uu.se