Kandidatarbeten inom teoretisk fysik

Nedan finns en lista över möjliga kandidatuppsatser vid avdelningen för teoretisk fysik. Kontakta respektive handledare för mer information.

Du är självklart även välkommen att förslå egna projekt inom de forskningsämnen som finns på avdelningen för teoretisk fysik. Ta i så fall kontakt med någon för fortsatt diskussion.

Du kan även titta på tidigare kandidatarbeten för att få en uppfattning om vad ett kandidatarbete i teoretisk fysik innebär.


Gravitational Waves from Quantum Field Theory

Abstract
Gravitational waves from black hole binaries can be studied using quantum field theory. The idea is to treat black holes as quantum point-particles, whose interaction is described by scattering amplitudes, and then take the classical limit. These methods are very powerful and in some cases have outperformed the classical gravity calculations, but there is still a lot to be done. For instance, extending the formalism to spinning black holes. Students taking this project will learn modern scattering amplitude techniques and binary black hole physics, and will perform a calculation related to the above.

Contact
Supervisor: Paolo Pichini
paolo.pichini@physics.uu.se
+46 18 471 3248
Room: 73138

Senast uppdaterad: 2021-06-30