Masterutbildning i teoretisk fysik

Uppsala universitet erbjuder en masterutbildning i teoretisk fysik med specialisering mot kvantfältteori och strängteori. Programmet erbjuder studenter en kvalitetsutbildning i teoretisk fysik, där samtliga kurser ges av forskare som aktivt arbetar inom olika ämnesområden av den moderna teoretiska fysiken. Studenterna får också möjlighet att arbeta med ett forskningsprojekt tillsammans med en av dessa forskare, inom ämnen med allt från de matematiska aspekterna av kvantfältteori till strängteori.

Kurser på masternivå

Nedan hittar du en lista över relevanta kurser inom masterprogrammet i fysik.

Masterkurser, första året

Masterkurser, andra året

Examensarbete på masternivå

Förutom kurser behöver man inom sin masterutbildning göra ett 30 hp examensarbete. Om man gör detta projekt inom avdelningen teoretisk fysik har man möjlighet att arbeta med ledande forskare på ett projekt relaterat till något av de ämnena vi bedriver forskning inom, se forskningsområden. Om du är intresserad av att göra ditt masterprojekt vid vår avdelning, så kan du titta igenom listan över möjliga ämnen, samt listan över tidigare masterarbeten. Självklart måste man inte välja något av ämnena på listan. Istället kan du alltid kontakta någon medlem av vår grupp och antingen föreslå ett eget ämne du är intresserad av eller diskutera kring möjliga ämnen du är intresserad av.

Formella krav

  • För att bli antagen till masterprogrammet i fysik skall studenten ha slutfört en kandidatexamen, med minst 75 hp i fysik, samt ha tillräckliga färdigheter i engelska.
  • Vid heltidsstudier tar masterprogrammet vanligtvis två år att genomföra.
  • Examen kräver 120 hp, varav minst 60 hp skall vara kurser på avancerad nivå.
  • I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete på 30 hp, som handleds från avdelningen teoretisk fysik.

Mer detaljerad information om programmet och Uppsala universitets masterutbildning i fysik finns i studieplanen för masterprogrammet.

ANSÖKAN

Om du är intresserad av vår masterutbildning kan du hitta alla detaljer samt ansöka till programmet genom länken nedan.

Ansökan

Kontakt

Andreas J. Korn
Programansvarig Masterprogrammet i fysik

andreas.korn@physics.uu.se
018-471 5991
Rum: 63120

Seminarier

Andra årets masterstudenter rekommenderas närvara vid våra Seminarier, där de kan höra om aktuell forskning i teoretisk fysik. Det drivs även en mer pedagogisk Journalklubb, där doktorander och post-docs möts och presenterar samt diskuterar klassiska artiklar och intressanta ämnen relaterade till vår forskning. Aktivt deltagande i journalklubben (dvs. att närvara samt presentera något ämne) kan vid behov räknas som en kurs.

Senast uppdaterad: 2021-12-07