Avancerad diagnostik av kärnbränsle

Detta projekts fullständiga titel är Avancerad diagnostik av kärnbränsle baserad på tomografiska tekniker och högupplöst gammaspektroskopi. Detta involverar mätningar av bränsleegenskaper som stavvis effektfördelning och utbränningsfördelning samt ventilering av fissionsgaser för uppskattning av hur väl bränslet utnyttjas.

Precis som i UGET-projektet används gammatomografi för att avbilda fördelningen av material inuti kärnbränsleelement. Denna teknik utnyttjar olika projektioner av gammastrålningen från element som innehåller radioaktiva material, som i den schematiska figuren nedan.

Informationen från de olika projektionerna av gammastrålningen använts som startvärden för en rekonstruktionsalgoritm, som beräknar fördelningen av strålningskällorna som ger upphov till de uppmätta intensiteterna.
(Vänster: Tvärsnitt av bränsleelement. Höger: Rekonstruerad bild.)

Publikationer i urval

S. Holcombe, "Nondestructive Fission Gas Measurements by Means of Gamma Spectroscopy and Gamma Tomography", Licentiate thesis, Uppsala University, November 2012.

S. Holcombe, S.J. Svärd, K. Eitrheim, L. Hallstadius, C. Willman, "Feasibility of identifying leaking fuel rods using gamma tomography", Annals of Nuclear Energy, Vol. 57, pp. 334-340, July 2013. doi: 10.1016/j.anucene.2013.02.020.

S. Holcombe, S.J. Svärd, K. Eitrheim, L. Hallstadius, C. Willman, "Method For Analyzing Fission Gas Release In Fuel Rods Based On Gamma-Ray Measurements Of Short-Lived Fission Products", Nuclear Technology , 184 (1), pp. 96-106, October 2013.