Kärnämneskontroll och instrumentering för generation IV

Inom projektet Utvärderingar av och instrumentation för kärnämneskontrollsyften i en upparbetningsanläggning för generation IV utvärderar vi tekniker som ska användas för bränslecykeln hos en framtida blykyld snabb reaktor.

En viktig övervägning är att minimera risken för att kärnämne avleds för icke fredliga ändamål.

Publikationer i urval

M. Åberg Lindell, S. Grape, A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd.
Assessment of proliferation resistances of aqueous reprocessing techniques using the TOPS methodology
Annals of Nuclear Energy, 62, 390-397 (2013) doi: 10.1016/j.anucene.2013.06.040

M. Åberg Lindell, S. Grape, A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd.
Schematic design and safeguards instrumentation of a Gen IV fuel recycling facility
35th ESARDA Annual Meeting, 27-30 May 2013, Bruges, Belgium.

M. Åberg Lindell, S. Grape, A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd. Proliferation resistance assessments during the design phase of a fuel recycling facility as a means of reducing proliferation risks
GLOBAL 2013: International Nuclear Fuel Cycle Conference, 29 September- 3 October 2013, Salt Lake City, USA