Strålningsmätningar av värmeproduktion i använt kärnbränsle

Projektet Mätningar av värme från radioaktiva sönderfall i använt kärnbränsle med ickedestruktiv strålningsdetektion överlappar projektet tekniker för kärnämneskontroll av använt kärnbränsle, där många av de tekniker som används är desamma.

När använt kärnbränsle avlägsnas från en reaktor, kommer sönderfallet av radioaktiva fissionsprodukter att fortsätta producera värme. Mätning av restvärme är inte så intressant med avseende på kärnämneskontroll, men desto viktigare när det gäller förberedelse för slutförvaring. Innan bränslet kan placeras i slutförvar i berggrunden måste restvärmen ha klingat av tillräckligt för att inte ha negativa effekter på inkapslingsmaterialen.

Metoder för att mäta restvärme och andra parametrar inkluderar bland andra gammatomografi och gammaspektroskopi, mätningar av tjerenkovljus och gammaskanning (som även kallas "passive gamma").

Publikationer i urval

Stephen J. Tobin, Peter Jansson
Nondestructive Assay Options for Spent Fuel Encapsulation
Los Alamos National Laboratory Report, LA-UR-13-22050. 2013. urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-197010

Thesis: Peter Jansson
Studies of Nuclear Fuel by Means of Nuclear Spectroscopic Methods.
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2002. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 714.