Tekniker för kärnämneskontroll av använt kärnbränsle

Forskningen inom projektet Ickedestruktiva testningstekniker för kärnämneskontroll av använt kärnbränsle vid den framtida svenska inkapslingsanläggningen görs i samarbete med Los Alamos National Laboratory, och är en del av Next Generation Safeguards Initiative (NGSI).

Detta projekt har mycket överlapp med Strålningsmätningar av värmeproduktion i använt kärnbränsle, där många av de tekniker som används är desamma.

Publikationer i urval

Martinik T. et al.
Update on the Next Generation Safeguards Initiative’s Spent Fuel Project with Emphasis on Differential Die-Away Research
Research days of the Swedish Radiation Safety Authority; 24-25 October; Stockholm, Sweden. Presentation slides (pdf)

Tobin S.J. et al.
Determining Plutonium Mass in Spent Fuel with Non-destructive Assay Techniques – NGSI Research Overview and Update on NDA Techniques , Part I
IAEA-CN-184/130 (pdf), IAEA Safeguards Symposium, Vienna (2010)

Henzl, V, Swinhoe, M. T. and Tobin, S. J.
Direct Measurement of Initial Enrichment and Burn-up of Spent Fuel Assembly with a Differential Die-Away Technique Based Instrument
LA-UR-12-23025 (pdf), Intended for the INMM 53rd Annual Meeting, 2012-07-16/2012-07-20 (Orlando, Florida, United States)