Kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll

Kärnbränslediagnostik- och kärnämneskontrollgruppen arbetar med att utveckla nya experimentella metoder, huvudsakligen för att undersöka egenskaperna i kärnbränsle.

Kärnbränslediagnostik är studiet av fissionsprocesser. Vi utvecklar härdmonitoreringssystem för fjärde generationens kärnreaktorer, och avancerade system för voidkontroll i kokvattenreaktorer. Andra tekniker handlar om studiet av använt kärnbränsle, för att komma fram till hur bränslet utnyttjas bäst i kärnkraftverken.

Kärnbränslediagnostik kan också användas för kärnämneskontroll, det vill säga insatserna för att göra säkert att kärnämne (klyvbart material: uran, plutonium, torium) används i enlighet med internationella avtal och inte kommer på avvägar.

Forskningsområden

Gruppens arbete kan beskrivas som fyra överlappande områden:

Kärnämneskontroll
Detta handlar om internationella ansträngningar för icke-spridning av kärnvapen. De myndigheter som utför inspektioner använder sig av experimenttekniker för att försäkra sig om att klyvbart material används i enlighet med internationella avtal.
Bränslediagnostik för effektiv reaktoranvändning
Genom att studera hur bränslet fungerar i kärnreaktorer kan vi lära oss hur bränslet kan användas mer effektivt, och således minska mängden radioaktivt avfall.
Hantering av kärnavfall
Experimentella tekniker används för att garantera säker hantering av kraftigt radioaktivt bränsle. Vårt arbete fokuserar på metoder som används inför inkapsling och slutförvaring.
Framtida energisystem
Mycket arbete inom gruppen har också betydelse för utvecklingen av fjärde generationens kärnkraftverk. Bland annat sysslar vi med kärnämneskontroll för generation IV.

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt om du följer länkarna till höger.

Populärvetenskaplig presentation

Safeguards eller konsten att fånga nukleära busar Ane Håkansson (Installationsföreläsningar 2009)

Senast uppdaterad: 2021-12-08