Samverkan: Crash course i årets naturvetenskapliga Nobelpris

  • Datum: –19.00
  • Plats: Kulturhuset Stockholm och on-line
  • Föreläsare: Sara Snogerup Linse, Ulf Danielsson och Anna Wedell.
  • Webbsida
  • Arrangör: Kulturhuset Stockholm
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Föreläsning