Final PhD seminar (EXTRA SEMINAR WEEK 43)

  • Datum: –11.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Bo Cao (Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik, Uppsala Universitetet)
  • Kontaktperson: Rebeca Gonzalez Suarez
  • SeminariumThis will be a virtual seminar, and will be hosted in Zoom

Link: https://uu-se.zoom.us/j/69520139694

Meeting ID: 695 2013 9694

Final PhD seminar