Förebyggande av stress hos studenter - workshop

  • Datum: –13.00
  • Plats: zoom (se länkar)
  • Arrangör: Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Sara Lind
  • Studentevenemang

Studenter vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten inbjuds att delta i en workshop med temat Förebyggande av stress och psykisk ohälsa hos studenter. Aktiviteten är en del av det fokusområde som Teknat-fakulteten har för 2021 angående studiemiljö.

När: Onsdagen den 17 februari kl 12:15-13 (svenska) eller torsdagen den 18 februari kl 12:15-13 (engelska)

Medverkande: Kuratorer vid Studenthälsan, lika villkorssamordnaren för studenter vid Teknat, samt UTN:s studiebevakare med studiesocialt ansvar.

Innehåll: Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket kan leda till stress. Att studierna helt eller delvis sker på distans kan innebära en extra utmaning samtidigt som många känner sig ensamma och isolerade på grund av den pågående pandemin. Föreläsningen tar upp förhållningssätt och råd kring vad som kan underlätta livet som student under de nuvarande förutsättningarna.

Var:
Zoomlänk onsdag 17 februari: https://uu-se.zoom.us/j/65996889829 eller Zoom Meeting ID:659 9688 9829

Zoomlänk torsdag 18 februari: https://uu-se.zoom.us/j/62002399757 eller Zoom Meeting ID: 620 0239 9757

Detta är ett arrangemang av utbildningsorganisationen vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Varmt välkommen!
Cecilia Johansson, Greger Thornell och Susanne Mirbt