Föreläsning med Nobelpristagare William Phillips

  • Datum: –16.45
  • Plats: www.nordicphysicsdays2021.se/live-sessions/
  • Föreläsare: William Phillips
  • Webbsida
  • Arrangör: De nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet
  • Kontaktperson: Carla Puglia
  • Föreläsning

William Phillips, Nobelpristagare i fysik 1997, ger en digital föreläsning öppen för allmänheten i anslutning till de Nordiska Fysikdagarna som arrangeras av de nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet den 4-6 augusti 2021.