Föreläsning med Nobelpristagare Michel Mayor

  • Datum: –14.15
  • Plats: www.nordicphysicsdays2021.se/live-sessions
  • Föreläsare: Michel Mayor
  • Webbsida
  • Arrangör: De nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Carla Puglia
  • Föreläsning

Michel Mayor, Nobelpristagare i fysik 2019, ger en digital föreläsning öppen för allmänheten i anslutning till de Nordiska Fysikdagarna som arrangeras av de nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet den 4-6 augusti 2021.