Kursstart Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Uppstart för basåret äger rum på distans via webbplattformen Zoom.