Upprop Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80109
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Rabab Elkarib
  • Telefon: 018-471 32 45
  • Utbildning