Öppna provföreläsningar

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68519632987
  • Föreläsare: Vitaliy Goryashko, Pavel Karataev
  • Kontaktperson: Suzanne Strömberg
  • Föreläsning

I samband med rekryteringen av Universitetslektor i fysik med inriktning mot strålar av fotoner och laddade partiklar (UFV-PA 2020/2816) kommer provföreläsningar i ämnet Electric dipole and potential att äga rum på onsdag, den 25 augusti enligt följande:

 

13.00 – 13.20 Vitaliy Goryashko

13.40 – 14.00 Pavel Karataev

 

Provföreläsningarna är öppna för allmänheten.