Teaterbar

  • Datum: –21.00
  • Plats: Dalateatern
  • Föreläsare: Ulf Danielsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Dalateatern
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Föreläsning

Föredrag ”Världen själv”