Are we Post-race yet!?: Encountering the Other in Everyday Academia

  • Datum: –11.00
  • Föreläsare: Dr. Amrita Ghosh, Lund university
  • Arrangör: Department of Physics and Astronomy
  • Kontaktperson: Karin Schönning
  • Seminarium

Seminarieserie om lika villkor: Del 7

Seminariet hålls på engelska och är sjunde delen i en seminarieserie som tar upp lika villkorsfrågor. Initiativet för seminarieserien kommer från lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik och astronomi.