Fysikkollokvium: Akademiskt ledarskap och kvalitetsarbete inom akademin

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63089882393
  • Föreläsare: Hans Ellegren, professor vid institutionen för ekologi och genetik och ny ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Gabriella Andersson och Olof "Charlie" Karis
  • Seminarium

Hålls på svenska.

Det kommer finnas tid för diskussion efter Hans Ellegrens presentation.

Kollokviet hålls på Zoom. 
https://uu-se.zoom.us/j/63089882393
Lösenord: 956564