Riskförmiddag - risker i går, i dag, i morgon

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Kristiina Savin, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet Hans Grönqvist, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk värdering (UU), Nationalekonomiska institutionen (UU), Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet Marcus Runefors, Avdelningen för brandteknik, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Riskkollegiet, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Mattias Lantz
  • Telefon: 0730-454384
  • Seminarium

I samarbete mellan Riskkollegiet och riskkurser på ES-, KKI och STS-programmen bjuds på några korta föredrag där forskare presenterar olika aspekter på risk.

Efter föredragen blir det diskussion kring risk som ett forskningsområde, alla frågor är välkomna.

Välkommen till en riskförmiddag där forskare presenterar olika aspekter på risk. Föredragen följs av en allmän diskussion där alla är välkomna att delta med frågor och kommentarer. Riskförmiddagen, som är ett samarbete mellan Riskkollegiet och riskkurser vid Uppsala universitet, är öppet för alla intresserade.

Program (tiderna är ungefärliga):
10.00 Zoomkanalen öppnas
10.15 Välkomnande och introduktion av Mattias Lantz, Uppsala universitet (UU) och Ullrika Sahlin, Lunds universitet
10.30 Riskuppfattningar i det tidigmoderna Sverige
Kristiina Savin, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
10.50 Effekter av strängare straff på kriminalitet och utsatthet
Hans Grönqvist, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk värdering
(UU), Nationalekonomiska institutionen (UU), Institutionen för nationalekonomi
och statistik, Linnéuniversitetet
11.10 Energilagring i vätgas – risker och möjligheter
Marcus Runefors, Avdelningen för brandteknik, Lunds universitet
11.30 Diskussion kring risk som ett forskningsområde
Moderatorer: Ullrika Sahlin och Mattias Lantz
12.00 Riskförmiddagen avslutas

Anmäl dig till seminariet för att få en länk till Zoom-mötet.