INSTÄLLT - UppTalk Weekly: Partikelacceleratorer - samhällsutveckling och förståelsen av universum

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Maja Olvegård, forskare vid institutionen för fysik och astronomi, FREIA
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Fredrik Engelmark
  • Telefon: 018-4717158
  • Seminarium

Maja Olvegård arbetar med forskning och utveckling av partikelacceleratorer. Maskiner där partiklar accelereras till höga energier. Dessa kan sedan användas i forskningssyfte, eller i moderna strålbehandlingsutrustningar för cancer. Vi möter Maja i ett samtal om utveckling av supraledande magneter, skapandet av neutrinostrålar och betydelsen av stora internationella acceleratoranläggningar.

OBS! Samtalet är inställt på grund av sjukdom. Nytt datum kommer!  

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal