Kulturnatten: Norrsken & supraledare

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Venkata Kamalakar Mutta
  • Kulturevenemang

Vi kommer visa vad norrsken, magnetisk levitation och supraledare är och hur de hänger ihop.

 Programpunkten hålls på engelska.