Research Infrastructure Fellow to build VERITAS beamline at MAX IV

2015-06-26

Researcher Marcus Agåker has been awarded a “Research Infrastructure Fellow” by the Swedish Strategic Foundation (SSF), to build the VERITAS beamline at the MAX IV facility in Lund. VERITAS is a beamline for Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS) in the soft X-ray regime, a technique that has been pioneered in Uppsala. The grant is 15 million Swedish crowns for a period of 5 years.

Read more about VERITAS on MAX IV.

Forskaren Markus Agåker har utsetts till ”Research Infrastructure Fellow” av Stiftelsen för Strategist Forskning (SSF) för att bygga VERITAS strålröret vid anläggningen MAX IV i Lund. VERITAS är ett strålrör för resonant inelastisk röntgenspridning (RIXS) i det mjuka röntgenområdet, en teknik som har utvecklats i Uppsala. Bidraget är på 15 miljoner kronor under en period på 5 år.

Läs mer om VERITAS vid MAX IV.