Studiebesök på The Svedberg-laboratoriet 2022

2022-06-28

Foto: Mikael Pettersson

Inbjudan till studiebesök på
TSL – The Svedberg-laboratoriet
Kom och se en 70-årig partikelaccelerator som nu är under avveckling och snart är borta!
Begränsat antal tillfällen till visning, först till kvarn.

Visningstid max 1 timme, gruppmax 12 pers.

Vi kommunicerar på både sv och svengelska. Betoningen för visningen är att se och få svar på frågor. (Miljön tillåter inte att man kan bli hörd av fler än ca 6 pers).

Individuell anmälan via KURT:
• 23/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63123
• 24/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63135
• 30/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63138
• 31/8 kl 13:00 : https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63139

Grupper bokar tid direkt hos Hans Calén, hans.calen@physics.uu.se

----

Information om TSL finns på TSL:s hemsida: www.tsl.uu.se
Man kan även hitta information om TSL på wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Svedberg_Laboratory

Senast uppdaterad: 2021-10-22