TV-inslag i BBC: Sverige och kärnkraftens roll i klimatfrågan

2015-12-07

Inför klimatmötet i Paris, COP21, 2015 gjorde BBC ett reportage för att uppmärksamma omvärlden på hur Sverige har kunnat bygga ett välfärdssamhälle baserat på tung, elintensiv exportindustri och samtidigt drastiskt minskat utsläppen av klimatgaser.

BBC-inslag (startar 32:35)

Reportaget grundar sig på en vetenskaplig artikel som Staffan Qvist på avdelningen för tillämpad kärnfysik skrivit tillsammans med Barry Brook från University of Tasmania. I artikeln beskrivs hur världen skulle kunna göras fossilfri inom trettio år genom att följa det svenska exemplet.

Artikel Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-08-31