Samverkan: Joel Johansson om "Universums accelererande expansion och den mörka energin" i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos

2020-02-13