Sommarkurser i astronomi

2020-02-20

Läs astronomi i sommar!

Orienteringskurs i astronomi, 5 hp

Lär dig om allt mellan Big Bang, vintergatan, stjärnor och planeter. Kursen ger en översikt av olika astronomiska objekt samt den astronomiska forskningens obervationella och teoretiska grunder.

Sommarkurs, 5hp
Kursstart: Vecka 26, 2020
Behörighet: Grundläggande
Anmälningskod: UU-63104
Läs mer om orienteringskurs i astronomi

Till anmälan


Universums byggnad, 5 hp

Universums utveckling och avlägsna astronomiska objekt. Få en översikt av grundläggande koncept i astronomi och lär dig om svarta hål, mörk materia, universums utveckling och dess öde.

Sommarkurs, 5hp
Kursstart: Vecka 30, 2020
Behörighet: Grundläggande
Anmälningskod: UU-13045
Läs mer om Universums byggnad

Till anmälan


För mer information om våra kurser, besök http://www.astro.uu.se/courses.
För att söka våra kurser, gå till www.antagning.se eller kontakta vårt kurskansli på E-post: kurskansli@physics.uu.se.