Utbildning: Sök till sommarens kurser nu!

2021-03-05

Fram till 15 mars 2021 kan du skicka in din ansökan. Institutionen för fysik och astronomi har 14 sommarkurser i år.

Nedan ser du vilka sommarkurser som institutionen erbjuder:

Fysik och finans 2021/2022 – Uppsala universitet

Kursen behandlar likheter mellan koncept och metoder inom fysik och finans. Kursen innehåller bland annat portföljteori och optimeringsproblem med randvillkor, relationer mellan stokastiska differentialekvationer, regressionsmodeller, tidsserier och statistiska förutsägelser, bubblor och krascher samt vägintegraler inom fysiken och finansvärlden.

Medicinsk fysik 2021/2022 – Uppsala universitet

Kursen ger kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik och behandling. Kursen behandlar bland annat laserbaserade metoder, ultraljud, kärnspinnresonansberoende metoder (till exempel MRI), PET, boron neutron capture therapy (BNCT), röntgen, kemisk-fysikaliska analysmetoder.

Naturvetenskapens världsbild 2021/2022 – Uppsala universitet

Forskare inom naturvetenskap framställer i seminarieform forskningsrön som tangerar frågor vi människor idag inte kan ge svar på men som är väsentliga för vår världsbild. Till exempel kommer det att diskuteras svarta hål, liv, intelligens, tid, rum, medvetandet, evolution, logik, kaos och ordning.

Reaktorfysik med Python 2021/2022 – Uppsala universitet

Kursen reaktorfysik med Python är för dig som vill förstå reaktorfysikens och den tillämpade kärnfysikens grunder, samtidigt som du förbättrar dina programmeringsfärdigheter. I kursen kommer du bland annat att lära dig att simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa kärntekniska system.

Sökandet efter intelligent liv i rymden 2021/2022 – Uppsala universitet

I över femtio års tid har mänskligheten spanat efter signaler från utomjordiska civilisationer och vid flera tillfällen även skickat ut egna meddelanden i världsrymden. Kursen handlar om det naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv bortom jorden och behandlar frågor som: Hur går sökandet till? Hur utformas de meddelanden vi sänder? Betyder bristen på kontakt att vi är ensamma i Vintergatan, eller snarare att vi söker på fel sätt? Kan man resa mellan stjärnorna? Varför godtas inte uforapporter som bevis på att rymdvarelser redan besöker oss?

Tekniker inom optik och fotonik med tillämpningar inom forskning och industri 2021/2022 – Uppsala universitet

Ljus är liv. Optiska och fotoniska teknologier har förändrat vårt samhälle och i denna översiktskurs kommer vi att diskutera de senaste utvecklingarna inom optik och fotonik. Kursen är bred och sträcker sig från röntgenlasrar och attosekundfysik till optik av kvantmaterial och solceller. Kursens fokus ligger på ett aktivt lärande via diskussioner i mindre grupper, arbete med små forskningsprojekt och interaktiv självstudie med specialdesignade optikappar. Kursen ger en bred översikt över modern optik och tillämpningar inom vetenskap och industri.

Universums byggnad 2021/2022 – Uppsala universitet

Strålning som budbärare. Stjärnor. Nebulosor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Mörk materia. Mörk energi. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Allmän och speciell relativitetsteori. Astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

Vågor och optik 2021/2022 – Uppsala universitet

Grundläggande om vågfenomen av såväl mekanisk som elektromagnetisk karaktär och optik. Träning i skriftlig och muntlig framställning i anslutning till fysik, naturvetenskap och teknik.

Senast uppdaterad: 2021-05-17