Forskning: Elisabetta Perotti utsedd till Schmidt Science Fellow

2021-06-04

Elisabetta Perotti, doktorand vid avdelningen kärnfysik utsågs den 3 juni till en av 2021 års Schmidt Science Fellows.

Elisabetta Perotti var en av 28 som utsågs att delta i postdoktorprogrammet Schmidt Science Fellows 2021. Inom sitt projekt kommer hon att forska inom området förnybar energi.

Elisabetta Perotti
Elisabetta Perotti.

Under sina doktorandstudier vid Uppsala universitet har hon tidigare studerat hadronfysik, med fokus på att öka förståelsens av universums fundament. Under sin postdok kommer hon att modellera och simulera ett autonomt framtida elnät som kan hantera variationen i förnybar produktion och förändrad konsumentefterfrågan. Elisabetta Perotti hoppas på att hennes arbete kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations elnät och den nödvändiga övergången till ren energi.

Schmidt Science Fellows är ett postdoktorprogram som startade 2017 och stöds av Schmidt Futures och Rhodes Trust. Programmet har som syfte att få nästa generations forskare att samarbeta mellan olika vetenskapsdiscipliner för att ta sig an framtidens forskningsutmaningar.

Läs mer om Elisabetta Perottis projekt

Läs mer om Schmidt Science Fellows

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2021-05-17