Högtid: Doktorspromotion 28 januari 2022

2022-01-04

Den 28 januari 2022 är det doktorspromotion.

Vid Uppsala universitet anordnas doktorspromotion två gånger per år, en vinterpromotion (fredag i slutet av januari) och en vårpromotion (fredag i slutet av maj/början av juni). Vid vinterpromotionen promoveras förutom doktorer efter avlagda prov även hedersdoktorer för respektive fakultet. Vid vårpromotionen promoveras utöver doktorer efter avlagda prov även jubeldoktorer. Möjligheten att låta sig promoveras finns kvar upp till tre år efter det att du disputerat. Till följd av pandemin har denna gräns förlängts.

Nästkommande promotion: 28 januari 2022

Läs mer om doktorspromotionen.

Senast uppdaterad: 2021-10-22