Björkénska priset

Det Björkénska priset delas omväxlande ut i fyra olika grenar:
1. Botanik, zoologi och landskapsplanering
2. Kemi, mineralogi, metallurgi samt geologi
3. Fysik, mekanik och ingenjörsvetenskap
4. Den medicinska vetenskapens teoretiska grenar.

Vart tredje år delas priset ut för arbete inom gruppen ”den medicinska vetenskapens teoretiska grenar”.

De övriga åren delas det ut för arbete inom någon vetenskap tillhörande de tre första grupperna, inom vilken utdelningen äger rum i turordning.

 • 1905:    Knut Ångström
 • 1906:    Allvar Gullstrand
 • 1914:    Carl Wilhelm Oseen
 • 1919:    Carl Wilhelm Oseen och Manne Siegbahn
 • 1923:    Manne Siegbahn tillsammans med The Svedberg
 • 1928:    Carl Wilhelm Oseen
 • 1932:    Erik Hulthén
 • 1937:    Erik Bäcklin(?) och Oskar Klein
 • 1941:    Bengt Edlén tillsammans med Torsten Carleman
 • 1946:    Hannes Alfvén tillsammans med Nils Ryde
 • 1955:    Kai Siegbahn tillsammans med Hilding Köhler
 • 1956:    Erik Hulthén
 • 1959:    Gudmund Borelius
 • 1960:    Gunnar Blixt ??
 • 1961:    Heinrich Skuja ??
 • 1964:    Ivar Waller
 • 1968:    Bengt Edlén
 • 1973:    Per-Olov Löwdin tillsammans med Olof Rudbeck (u/y)
 • 1977:    Kai Siegbahn
 • 1982:    Sven A.E. Johansson
 • 1986:    Ingemar Lundström
 • 1991:    Ingmar Bergström
 • 1995:    Arne Johansson och Erik B. Karlsson
 • 2000:    Sven Kullander
 • 2004:    Börje Johansson tillsammans med Peter Stoica
 • 2009:    Tord Ekelöf tillsammans med Mats Leijon
 • 2010:    Måns Ehrenberg
 • 2013:    Olle Eriksson tillsammans med Erik Hagersten
 • 2018:    Joseph Minahan och Maria Strömme

Läs mer om det Björkénska priset