Ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien

Klassen för astronomi och rymdvetenskap

 • Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik
 • Rolf Boström, professor emeritus i rymdfysik
 • Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik
 • Hans Rickman, professor emeritus i astronomi

Klassen för fysik

 • Olga Botner, professor i experimentell elementarpartikelfysik
 • Richard Brenner, professor i högenergifysik
 • Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik
 • Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism
 • Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik
 • Gunnar Ingelman, professor i subatomär fysik, sekreterare i Nobelkommittén för fysik
 • Börje Johansson, seniorprofessor i kondenserade materiens teori
 • Erik B. Karlsson, professor emeritus i fysik
 • Nils Mårtensson, seniorprofessor i metallers och metallytors fysik
 • Joseph Nordgren, seniorprofessor i mjukröntgenfysik
 • Bo Sundqvist, professor i jonfysik

Läs mer om Kungliga Vetenskapsakademien

Läs mer om Björgvin Hjörvarsson