Oscarspriset

Oscarspriset är ett pris för unga vetenskapliga förmågor och går till ”någon som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Fysiker från Uppsala universitet som fått Oscarspriset:

 • Svante Arrhenius 1891
 • Karl Bohlin 1896
 • Hugo von Zeipel 1905
 • Hugo von Zeipel 1911
 • Bertil Lindblad 1922
 • Ivar Waller 1926
 • Knut Lundmark 1927
 • Ivar Waller 1929
 • Carl Schalén 1932
 • Erik G. Hallén 1938
 • Bengt Edlén 1940
 • Åke Wallenquist 1943
 • Olof Vingsbo 1976
 • Christer Wahlberg 1980
 • Nils Mårtensson 1983
 • Anders Nilsson 1994
 • Igor Abrikosov 2000
 • Petra Jönsson 2006
 • Oleg Kochukhov 2009

Läs mer om Oscarspriset